Osazení kanalizační přípojky deštových svodů v Mikulově včetně vyřízení dokladů a povolení.